Nemocnice Volyně s.r.o.

Volyňská léčebna s.r.o. -obrázek v záhlaví odkaza na hlavní stránku
 
zbytek obrázku léčebny ze záhlaví

Nemocnice Volyně, s.r.o. poskytuje dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení – sociální lůžka

 

 
sociální služba je podporována z rozpočtu Jihočeského krajeZ nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti se zamezením šíření nákazy koronavirem COVID-19 jsou od 9.3.2020 zakázány návštěvy.

Vedení Nemocnice vyhotovilo Krizový plán. Kontaktní osoba, která odpovídá na telefonické dotazy ohledně organizačních opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 rodinným příslušníkům je pí. Bártíková na tel. 383 372 864.Poslání

Posláním sociálních služby ve zdravotnické zařízení Nemocnice Volyně s.r.o. je poskytnutí sociální služby uživatelům, kteří z důvodu nemoci, zdravotního stavu, věku a situace nemohou být ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění životních potřeb. Umožnit aktivní a důstojný život v našem zařízení, a to formou poskytování individuálních služeb, podporující jejich schopnosti, aktivizující a začleňující je do společnosti.

Smyslem služby je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat jej k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení, zajištěních biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

kapacita sociální služby: 20 lůžek
místo poskytování: Nemocnice Volyně s.r.o., Husova 235, 387 01 Volyně
provozní doba: nepřetržitě


Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace:
v době mezi 8:00 – 15:00 hod.
Mgr. Alena Doulová DiS. tel.: 734 799 070
kancelář: 383 372 864

 • osobně v Nemocnici Volyně s.r.o., Husova 235, 387 01 Volyně, přízemí, kancelář sociálního pracovníka
 • e-mailem: alena.doulova@volynskalecebna.cz
 • požádat sociálního pracovníka o zaslání informací poštou
  Jednání se zájemcem o službu

 • na základě řádně vyplněné žádosti s dotazníkem
 • přednostně jsou přijímáni pacienti ze zdravotních lůžek Nemocnice Volyně s.r.o.
 • žádost o poskytnutí sociální služby Sociální lůžko ve zdravotnickém zařízení včetně dotazníku dle § 52 z. č. 108/2006 Sb.
  Způsob uzavírání smluv

 • uživateli je obsah smlouvy řádně a srozumitelně vysvětlen vzhledem k jeho věku a schopnostem
 • smlouvu uzavírají zájemce o službu osobně, popř. zákonný zástupce a stanovený zástupce zařízení pověřený a odpovědný za uzavírání smluv.

Popis služby

Tato služba je poskytována na dobu přechodnou osobám, které již nevyžadují péči na zdravotním lůžku, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je:

 • zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou osobou
 • zajištěno poskytování terénních či ambulantních služeb
 • zajištěna pobytová sociální služba v zařízeních sociálních služeb

  Služba poskytuje:

 • ubytování
 • stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Do poskytovaných služeb nejsou zahrnuty: doplatky za léky, doplatky za inkontinentní pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby.

Cíle služby

Pomáháme uživateli vyřešit jeho nepříznivou zdravotní a sociální situaci s maximálním přihlédnutím k jeho přáním, potřebám a schopnostem. Snažíme se minimalizovat pobyt uživatele v zařízení a o návrat do přirozeného prostředí. V případě, že není možný návrat uživatele do jeho přirozeného prostředí, usilujeme o vytvoření domácího prostředí. Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele. Takovouto cílenou službou zajišťujeme podporu co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodáváme jistotu.

  Cílová skupina:

 • dospělé osoby starší 19-ti let
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

  Podmínky odmítnutí žádosti

 • zdravotní stav žadatele vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • chování žadatele by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • žadatel má akutní infekční onemocnění
 • zařízení neposkytuje služby, o které žadatel žádá
 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • žadatel je závislý na návykových látkách
 • žadatel by umístěním v zařízení pouze řešil nepříznivou sociální situaci (rodinnou, bytovou atd.) a je jinak duševně i fyzicky zdráv a nepotřebuje pomoc dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Služba je poskytována v prvním patře budovy Nemocnice Volyně s.r.o. Přístup do patra je po hlavním schodišti nebo bezbariérovým výtahem.

Soukromé prostory

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi a nábytkem (skříně, noční stolek, stůl, křeslo, židle), televizemi a některé lednicemi. Podle potřeb uživatele může být pokoj vybaven WC křeslem, servírovacím stolkem, křeslem, stoličkou pod nohy a dalšími pomůckami sebeobsluhy (madla, hrazda) Další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody a přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím – obrazy na stěnu, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy. Zaměstnanci zařízení respektují soukromí všech uživatelů.

  Odd.I. patro

 • 1x jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení, s televizí a lednicí
 • 3x dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení, s televizí a lednicí
 • 5x dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení, s televizí
 • 1x třílůžkový pokoj bez sociálního zařízení, s televizí

  Společné prostory

 • aktivizační dílna, knihovna na chodbě
 • WC, centrální koupelna s koupacím lůžkem
 • chodby
 • balkónová terasa
 • venkovní posezení
 • park (zahrada)

V zařízení poskytujeme celodenní stravování. Veškerá strava je připravována v centrální kuchyni (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře – pro diabetiky). V případě potřeby je přizpůsoben jídelníček individuální potřebě (dietní režim).

Zdravotní péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti. Přímou péči o uživatele zajišťují školení pečovatelé a pečovatelky. Klientům je k dispozici modernizované rehabilitační oddělení umístěné v suterénu budovy.

Klientům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme klienty v tom, aby se i nadále věnovali svým zálibám (ruční práce apod.). Pro klienty připravujeme různé kulturní akce – setkání s hudbou, kulturní představení žáků ZŠ Volyně atd. Klienti mohou chodit na procházky /využívat přilehlý rozsáhlý park/, jezdit na propustky s rodinou.

Podporujeme a udržujeme kontakty klienta s rodinou. Návštěvy mohou klienti přijímat denně, doporučená doba je od 13.30 do 18.00 hod., po dohodě se zdravotní sestrou ve službě i mimo návštěvní hodiny.

Poskytujeme klientům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožňujeme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo Nemocnici Volyně s.r.o. Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání. Podporujeme a udržujeme kontakty uživatele s rodinou. Vedeme uživatele služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívání vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb uživatelům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz, který na požádání klienta jej osobně navštíví v Nemocnici Volyně s.r.o.

  Poskytované fakultativní služby

 • doprovod a čekání na uživatele dle požadavku – soukromá záležitost
 • doprava osob a věcí dle přání uživatele
 • zajištění nákupu
 • pochůzky – pošta, banka, úřady
 • telefonické hovory
 • pedikúraCeník služeb
Program k prohlížení dokumentů si můžete stáhnout zde Adobe Acrobat Reader  

ψ
Tento web používá pouze provozně nezbytné soubory cookies.
Bližší informace o používání cookies na našich stránkách naleznete v sekci Osobní údaje.
Nemocnice Volyně s.r.o., Volyně, léčebna, Volyňská, Volyňská léčebna, Volyňská léčebna s.r.o., volyně, volyňská, volyňská léčebna, léčebna starých, léčebna nemohoucích, nesoběstačnost, špatná pohyblivost, rentgen, rehabilitace, ldn, LDN, léčba, dlouhodobě, nemocných, léčba dlouhodobě nemocných, LDN léčebna, LDN Volyně, léčebna ve Volyni, ambulantní rentgen, ambulance, krásná léčebna, nejlepší léčebna, příjemný personál, pacient, Strakonicko, strakonice, písecko, písek, jižní čechy, jihočeský kraj, zdraví, nemocnice, okolí budějovic, budějovicko, budějovice, příjemné prostředí, s parkem, v přírodě, volynskalecebna.cz, volynskalecebna