Nemocnice Volyně s.r.o.

Volyňská léčebna s.r.o. -obrázek v záhlaví odkaza na hlavní stránku
 
zbytek obrázku léčebny ze záhlaví

Rady a informace

Návštěvy

 • každý den 13:30 – 18:00 hod.
 • návštěvy jsou však možné v kteroukoli jinou denní dobu, v souladu s provozem oddělení
 • zvláště vhodné jsou u pacientů, u kterých častý kontakt s blízkými a přáteli aktivuje psychiku a zlepšuje zdravotní stav. Nebráníme se také zapojení rodinných příslušníků do rehabilitace či nácviku sebeobsluhy pacienta.

Sociálně právní poradenství

  Poskytování základního sociálně právního poradenství se zabývá v Nemocnice Volyně s.r.o. sociální pracovnice Mgr. Alena Doulová DiS.

  Poskytuje informace:

 • k sociálnímu zabezpečení – dávkám důchodového pojištění, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, vč. poskytnutí příslušných tiskopisů a kontaktů pro jednání s konkrétními úřady
 • k zajištění následné péče ambulantních a terénních služeb - např. pečovatelské službě, odlehčovací službě, osobní asistenci či zavedení domácí zdravotní péče po propuštění pacienta do domácího prostředí
 • k zprostředkování služby sociální péče - v případě, kdy není možný návrat pacienta do přirozeného prostředí - např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem aj., zajištění následné péče v rehabilitačním zařízení či hospici
 • k řešení problematiky osob bez přístřeší, zprostředkování služeb sociální prevence – azylové domy, noclehárny aj.
 • k provedení pohřbu, dědického řízení atd.

Nemocnice Volyně s.r.o., Volyně, léčebna, Volyňská, Volyňská léčebna, Volyňská léčebna s.r.o., volyně, volyňská, volyňská léčebna, léčebna starých, léčebna nemohoucích, nesoběstačnost, špatná pohyblivost, rentgen, rehabilitace, ldn, LDN, léčba, dlouhodobě, nemocných, léčba dlouhodobě nemocných, LDN léčebna, LDN Volyně, léčebna ve Volyni, ambulantní rentgen, ambulance, krásná léčebna, nejlepší léčebna, příjemný personál, pacient, Strakonicko, strakonice, písecko, písek, jižní čechy, jihočeský kraj, zdraví, nemocnice, okolí budějovic, budějovicko, budějovice, příjemné prostředí, s parkem, v přírodě, volynskalecebna.cz, volynskalecebna